Print trang này

Lịch làm việc

Viết bởi  Đọc 25962 lần

 

Lịch làm việc từ 2015/3/30 đến  2015/5/3

 

 

Bác sỹ Chuyên nghành Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
30-Mar 31-Mar 1-Apr 2-Apr 3-Apr 4-Apr 5-Apr
Kobayashi Naoyuki Ngoại khoa - viện trưởng
Noda Kazushige Nội khoa - nhi khoa
 
Bác sỹ Chuyên ngành Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
6-Apr 7-Apr 8-Apr 9-Apr 10-Apr 11-Apr 12-Apr
Kobayashi Naoyuki Ngoại khoa - viện trưởng
Noda Kazushige Nội khoa - Nhi khoa
Onobe Michiko Tâm lý học lâm sàng 15:30
 
Bác sỹ Chuyên ngành Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
13-Apr 14-Apr 15-Apr 16-Apr 17-Apr 18-Apr 19-Apr
Kobayashi Naoyuki Ngoại khoa - viện trưởng
Noda Kazushige

Nội khoa - Nhi khoa

Onobe Michiko Tâm lý học
 
Bác sỹ Chuyên ngành Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
20-Apr 21-Apr 22-Apr 23-Apr 24-Apr 25-Apr 26-Apr
Kobayashi Naoyuki Ngoại khoa - Viện trưởng
Noda Kazushige Nội khoa - Nhi khoa
 
Bác sỹ Chuyên ngành Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
27-Apr 28-Apr 29-Apr 30-Apr 1-May 2-May 3-May
Kobayashi Naoyuki Ngoại khoa - Viện trưởng OFF OFF OFF
Noda Kazushige Nội khoa - Nhi khoa

 

Đánh giá
(0 phiếu)
Sửa lần cuối vào Thứ ba, 15 Tháng 12 2020 10:05
TOKYO-CLINIC

Tin mới hơn: